Salamandr

Vítejte v prestižním Salamandr clubu, roverském kmeni 8ovs!

Členy kmene jsou roveři & rangers od 15 let. Kmenové schůzky se konají jednou až dvakrát měsíčně na loděnici v Mladé Boleslavi nebo na různých místech v Praze.

Kromě jarní a podzimní výpravy se slavnostním kmenovým ohněm podnikáme nespočet menších sportovních a kulturních akcí. Naše činnost vrcholí velkou prázdninovou zahraniční expedicí.

Co ti roverský kmen nabízí?

  • Možnost pomoci druhým
  • Vstup do aktivní služby dětem
  • Prostor pro seberealizaci
  • Podíl na přípravě akcí a projektů
  • Zapojení se do ochrany přírody a krajiny
  • Cestovatelské a sportovní zážitky
  • Kontakty a navázání dobrých vztahů ve skautském hnutí i mimo něj
  • Možnosti kulturního vyžití
  • Spolupoutníky na tvé cestě k dospělosti

Náčelnictvo

Náš roverský kmen vede tříčlenné náčelnictvo volené na roverském sněmu vždy na jeden skautský rok.