adventní kalendář, neasi

Zde najdeš úkoly k plnění do svého adventního kalendáře. Za každý splněný úkol obdržíš na schůzce samolepku do deníku a posuneš se na cestě v klubovně o počet bodů, který měl splěný úkol.


Úkol 17. 12.: Zjisti, jak se slaví Vánoce v jiných zemích. Počet bodů: 3

Úkol 18. 12.|Ráno vytáhni sourozence/rodiče/všechny z postele a udělej jim vánoční rozcvičku. Počet bodů: 2

Úkol 19. 12.: Ukuchti pro ostatní doma něco dobrého k jídlu. Počet bodů: 3

Úkol 20. 12.: Jdi na procházku, pozoruj okolí, vždy když uvidíš ptáka, tak udělej 3 dřepy. Počet bodů: 2

Úkol 21. 12.:Udělej dobrý skutek. Počet bodů: 1